Error showing flash-object.

Franciscus inspireert

Stel je voor: op een dag laat je alles achter, je sociale positie, al je bezittingen, zelfs de kleren die je draagt en je begint een nieuw leven, een leven in armoede, ondergeschikt aan iedereen. Dat is precies wat Franciscus van Assisi deed.

Laat je meeslepen in het boeiende verhaal van één van de meest inspirerende figuren uit de geschiedenis.

Het verhaal van Francesco speelt zich af in het historisch stadje Assisi in Italië. Het begint eind 12de eeuw, een tijd van grote veranderingen: oorlogen tussen de paus en de keizer, kruistochten, opkomst van de steden. De burgerij komt op voor haar rechten en begint zich steeds sterker te profileren.

Als zoon can een rijke koopman trekt hij zich het lot van de melaatsen en arme mensen aan. Hij schenkt al zijn bezittingen weg en kiest voor een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de ‘minderen’ in de maatschappij. Door die radicale keuze wekt hij jeel wat reacties los bij zijn stadsgenoten. Sommigen lachen hem uit, anderen luisteren naar zijn verhalen en laten zich inspireren. Het is vooral zijn manier van vertellen die de aandacht trekt: in ‘vuur en vlam’, met ‘handen en voeten’, volks en over het concrete leven.

Wist je trouwens dat Franciscus een echte natuurliefhebber was en er een lied over schreef? Ontdek zijn bekende lofzang ‘Het Zonnelied’ waarin hij zingt over de wind, water, vuur… en de eenheid van God, kosmos en mens. Bij alles wat hij doet, blijkt zijn groot respect voor de zon en de maan, de bomen en de bloemen, de vogels en de dieren. Tot dan toe was de middeleeuwse visie op de natuur één van kracht, maar vooral van angst. De bossen, de waters en de dieren waren gevaarlijk en vol bekoringen. Franciscus breekt hiermee. Hij praat met de vogels, voelt met de dieren mee. Geen wonder dat hij de patroonheilige is van natuur- en milieubewegingen. Werelddierendag wordt trouwens op zijn feestdag, 4 oktober gevierd.

De vredesbewegingen beroepen zich op hem, omdat hij regelmatig tussenkwam bij zware conflicten. Tegen de mentaliteit van de kruistochten in, trok Franciscus naar Egypte om er te spreken met de sultan. Zijn ‘respectvolle’ omgang met andere godsdiensten inspireert nog steeds.

Kids
Nieuwsbrief
Groeten uit ...
Facebook